Anahtar Yeterlilikler nedir?

“Yeterlilik” kelimesi, bilgi, beceri ve tutumların bir karışımı anlamına gelir. Belirli bir durumda iyi bir şekilde performans gösteriyorsanız, “yetkili” sayılırsınız. Yetkili olmak sadece bir şeyler bilmek ya da bazı konularda fikir sahibi olmak anlamına gelmez, aynı zamanda belirli bir bağlam ve durumda bilgiyi uygulamaya koymak demektir.

Avrupa Birliği, her vatandaşın toplumdaki değişikliklere uyum sağlamasına imkân tanıyan 8  Anahtar Yeterlilik  belirledi. Bu anahtar yeterlilikler kişisel gelişim ve kalkınma için, çalışma yaşamı için, eğitim ve yeni şeyler öğrenmek için önemlidir.  Bunlar herkeste bulunmalıdır. Eğitim gören gençler yetişkin hayatına hazırlanmak için, yaşça büyük olanlar ve yetişkinler ise bilgi birikimlerini Hayat Boyu Öğrenme kapsamında devamlı olarak iyileştirmek için bu anahtar yeterliliklere sahip olması gerekir. 31610-NYCTHM

Bu 8 Anahtar Yeterlilik şunlardır:

1. Anadilde İletişim

2. Yabancı Dilde İletişim

3. Matematik- Fen ve Teknolojide Temel Yeterlilikler

4. Dijital yeterlilik

5. Öğrenmeyi Öğrenmek

6. Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği

7. Girişim ve Girişimcilik Anlayışı

8. Kültürel Bilinç ve İfade.


1. ANADİLDE İLETİŞİM

Anadilde iletişim düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözel hem de yazılı olarak ifade etme (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve diğer insanlarla eğitim, öğretim, iş, ev ve boş zaman ortamlarında uygun biçimde etkileşime girme yeteneğidir.

2. YABANCI DİLDE İLETİŞİM

Yabancı dildeki iletişim kendi ana dilimizdeki iletişimimizle yakından ilişkilidir; düşünce, duygu ve gerçekleri kendi istek veya ihtiyaçlarımız doğrultusunda, iş, ev, boş zaman, eğitim, öğretim ortamlarında hem sözel hem de yazılı olarak anlama ve ifade etme yeteneğine bağlıdır. Yabancı dillerdeki iletişim aynı zamanda derin düşünce ve kültürlerarası anlayış da gerektirmektedir.

3.MATEMATiK- FEN VE TEKNOLOJİDE TEMEL YETERLİLİKLER

Genel olarak matematiksel yeterlilik; toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve zihinsel oranlama ile yazılı aritmetik kullanarak günlük durumlardaki bir dizi problemi çözme yeterliliğidir.

Bilim ve teknolojideki temel yetkinlikler, içinde yaşadığımız doğayı açıklamak için bilginin kullanılmasını ve uygulanmasını içerir.

Ayrıca insan faaliyetlerinden kaynaklanan doğa değişikliklerini ve her bireyin bir vatandaş olarak sorumluluğunu anlamayı içerir.

4. DİJİTAL YETERLİLİK

Dijital yeterlilik, bilgi toplumu teknolojisinin kendine güvenle ve kritik biçimde kullanılmasını ve böylece bilgi ve iletişim teknolojisinde (BT) temel becerilerin kullanılmasını gerektirir.

5. ÖĞRENMEYI ÖĞRENMEK

‘Öğrenmeyi öğrenme’ kendi öğrenmemizi organize etme kabiliyetimizdir. Bu, hem kendimiz hem de gruplar açısından, zaman ve bilginin etkin yönetimini ifade eder. Kendi öğrenme süreç ve ihtiyaçlarımızın da farkında olmalı ve farklı öğrenme fırsatlarını da tanımlamalıyız.

6. SOSYAL VE YURTTAŞLIK YETERLİLİĞİ

Bu yeterlilikler, sosyal ve çalışma yaşamımızda etkin biçimde katılmak için ihtiyaç duyabileceğimiz her tür davranışı içinde barındırır. Sosyal bir bağlamla bağlantılı yeterlilikler, toplumların günümüzdeki çeşitliliği nedeniyle giderek daha da önem kazanıyor. Bu yeterlilikler gerektiğinde çatışmaları çözüme kavuşturmak için bize yardımcı olabilir. Sosyal ve politik kavramlar ve yapılar,  aktif ve demokratik katılıma dair taahhütte dayalı vatandaşlık yeterlilikleri, bizi vatandaşlık yaşamına tam katılım sağlamak için donatır.

7. GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI

Bu yeterlilik özellikle yetişkin çalışmaları ve girişimleri için önemli olan düşüncelerimizi harekete geçirebilme yetisine de atıfta bulunur. Yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma ve aynı zamanda istenen hedeflere ulaşmak için proje planlaması ve yönetimi becerisini de içerir.

Birey, eserinin bağlamının farkındadır ve ortaya çıkan fırsatları yakalayabilir. Bu, sosyal veya ticari faaliyette bulunan veya katkıda bulunanların ihtiyaç duyduğu daha özel bilgi ve becerileri edinmenin temelidir. Bu, etik değerlere ilişkin farkındalığı içermeli ve iyi yönetim sağlamalıdır.

8.KÜLTÜREL BİLİNÇ VE İFADE

Kültür ögeleri içerisinde yer alan müzik, sanatsal icra, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil bir dizi medya aracılığıyla düşünce, deneyim ve duyguların yaratıcı ifadesinin öneminin kabulüdür.